Jaki klimat lubią ptaki?

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie Obszary całej Europy, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto podkreślić w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska, a także (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to pomieszkuje najliczniej. Najczęściej zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach zlokalizowanych na wschodnim Atlantyku, albo też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptaki a klimat

Czajkę zwyczajną swobodnie uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem wygląd obojgu płci nie różni się między sobą. Różnica wynika jednak z wyrastających z tyłu głowy długich piór, które układają się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Jaki klimat lubią ptaki?