Co ptaki jedzą?

Robiąca charakterystyczna kółka kukułka to, kojarząca się chyba każdemu z nas, oznaka wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który dumnie reprezentuje ród kukułkowatych. Zasięg zamieszkiwania kukułki zwyczajnej jest dosyć szeroki. Zamieszkuje ona strefę umiarkowaną , a także pokrytą lasami część Euroazji i Afryki. Występuje też na obszarach Azji i w Europie, w której skrupulatnie omija tylko i wyłącznie Islandię.

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jaka jest intensywność występowania tego ptaka na obszarze naszego kraju, bowiem w niektórych rejonach jest on bardziej, a w innych mniej, liczebny. Zwykle spotkać go można na niżowym obszarze kraju. Lubi on także różne krajobrazy- począwszy od lasów i zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na pobliżu trzcinowisk znajdujących się przy wodnych zbiornikach.  Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dosyć smukła. Jej ogon jest długi oraz klinowaty.

Pokarm dla ptaków

Ubarwienie samca i samicy wyraźnie pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec posiada jasnoszary wierzch ciała, głowę, szyję i pierś, natomiast ogon jest wyraźnie ciemniejszy, z białymi plamami oraz charakterystyczną pręgą końcową. Spód ciała pokrywa z kolei poprzeczne prążkowanie w kolorze biało-szarym. Samice mają natomiast typowy rdzawy nalot na szyi. Czytaj dalej Co ptaki jedzą?

Jaki klimat lubią ptaki?

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie Obszary całej Europy, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto podkreślić w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska, a także (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to pomieszkuje najliczniej. Najczęściej zobaczyć ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach zlokalizowanych na wschodnim Atlantyku, albo też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptaki a klimat

Czajkę zwyczajną swobodnie uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem wygląd obojgu płci nie różni się między sobą. Różnica wynika jednak z wyrastających z tyłu głowy długich piór, które układają się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Jaki klimat lubią ptaki?

Czy wszystkie ptaki wędrują?

Zimorodek to bardzo uroczy ptak, który z dumą przedstawia rodzinę zimorodkowatych. Jest to rybożerny ptak o niewielkich rozmiarach. Środkowa Europa, północna Afryka i południowa Azja, to typowe regiony zamieszkiwania tych osobników. Regularne wędrówki nie są niewątpliwie zapisane w naturze zimorodka.

Niektóre osobniki decydują się na zimowanie nad zamarzającymi zbiornikami wodnymi, inne zaś wędrują w kierunku południowej części lęgowego areału. Biototypem zimorodka są czyste, śródlądowe wody, które szalenie często mają dosyć strome brzegi ze zwisającymi korzeniami oraz gałęziami. Zimorodki wykorzystują je jako idealny punkt obserwacyjny.

Ptaki wędrówka

Krępa sylwetka i krótki ogon to dwie zasadnicze cechy, które opisują budowę ciała tego ptaka. Zimorodek zwyczajny nie wykazuje także wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samiec i samica nie są mimo to w 100% takie same. Dorosła samica zimorodka zwyczajnego posiada czerwonawą żuchwę, która u samca, tak samo zresztą jak cały dziób, jest w kolorze czarnym. Czytaj dalej Czy wszystkie ptaki wędrują?